منابع آزمون دکتری علوم انسانی

منابع آزمون دکتری علوم انسانی, منابع دکتری علوم انسانی, منابع آزمون دکترا علوم انسانی, منابع دکتری علوم انسانی, منابع ازمون دکتری علوم انسانی, منابع ازمون دکترا علوم انسانی, منابع کنکور دکتری علوم انسانی, منابع کنکور دکتری علوم انسانی

منابع آزمون دکتری علوم انسانی

منابع آزمون دکتری علوم انسانی, منابع دکتری علوم انسانی, منابع آزمون دکترا علوم انسانی, منابع دکتری علوم انسانی, منابع ازمون دکتری علوم انسانی, منابع ازمون دکترا علوم انسانی, منابع کنکور دکتری علوم انسانی, منابع کنکور دکتری علوم انسانی


کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

منابع آزمون کارشناسی دکتری علوم انسانی, منابع کارشناسی دکتری علوم انسانی, منابع آزمون دکترا علوم انسانی, منابع دکتری علوم انسانی, منابع ازمون دکتری علوم انسانی, منابع ازمون دکترا علوم انسانی, منابع کنکور دکتری علوم انسانی, منابع کنکور دکتری علوم انسانی

طبقه بندی موضوعی

منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۵۱ ب.ظ

معرفی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جزو رشته های امتحانی گروه علوم انسانی است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 97 ، تمامی داوطلبانی که از رشته های علوم جغرافیایی ، برنامه ریزی توسعه منطق های ، اقتصاد کشاورزی ، توسعه روستایی در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شدند ، می توانند در این کدرشته امتحانی شرکت کنند . رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در سال 96 در دوره های روزانه ، نوبت دوم ، پیام نور و پردیس خودگران و دانشگاه آزاد پذیرش دانشجو داشته است . در ادامه این مقاله به بررسی سوالات و منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی می پردازیم .

 

 

سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

در دفترچه ثبت نام آزمون دکتری ، رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی شامل سه گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی ، برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستای و نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستایی است . عناوین دروس امتحانی این رشته شامل موارد زیر است:

عناوین دروس امتحانی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد

سوالات دروس عمومی

سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی

سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

استعداد تحصیلی - زبان انگلیسی

روش تحقیق در جغرافیا - جغرافیای روستایی

دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی  تکنیک ها و روش های برنامه ریزی روستایی

 

منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

سازمان سنجش آموزش کشور ، منابع آزمون دکتری را به صورت قطعی بیان نکرده است و فقط به بیان کردن عناوین دروس امتحانی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد پرداخته است . بنابر این نمیتوان به قطعیت گفت که کتاب های زیر جزو منابع اصلی آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی هستند . ما در این مقاله تلاش کرده ‌ایم به معرفی کتاب‌ های موجود در بازار که می توانند به عنوان منابع مناسبی برای آمادگی آزمون دکتری 97 باشند ، بپردازیم .

برای دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانید از منابع ذکر شده در جدول زیر استفاده کنید :

منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دروس در سطح کارشناسی

روش تحقیق در جغرافیا

حافظ نیا، محمدرضا، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران؛ انتشارات سمت، 1389 ، نعمت‌زاده، شهین، کتاب‌شناسی توصیفی روش تحقیق، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، تهران: 1366 ، ایان‌های: احمدپور، احمد، محمد اسکندری، روش‌های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی، انتشارات سمت ، جیمز ام لیندسی: رضوانی، محمدرضا، روش‌های تحقیق در جغرافیای انسانی ، پوراحمد، اسکندری، روش‌های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی، انتشارات سمت.

جغرافیای روستایی

مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی ، جغرافیای روستایی ایران، دکتر مسعود مهدوی

دروس در سطح کارشناسی ارشد

دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی

آسایش، حسین، (1383)، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی روستایی، پیام نور ، افراخته، حسن (1387)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ ریزی سکونتگاه‌های روستایی، گنج هنر ، مهدوی، مسعود (1383)، مقدمه‌ای بر جغرافیای روستایی ایران، سمت ، معصومی اشکوری، سیدحسن (1385)، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه مطیعی لنگرودی، سیدحسن (1382)، برنامه‌ ریزی روستایی با تأکید بر ایران، جهاد دانشگاهی مشهد ، سعیدی، عباس (1383)، مبانی جغرافیای روستایی، سمت ، زیاری، کرامت‌ا... (1383)، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، یزد ، رضوانی، محمدرضا، (1383)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، قومس ، رضوانی، علی اصغر، (1380)، روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران، پیام نور ، حسینی ابری، سیدحسن، (1380)، مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران، دانشگاه اصفهان ، حسین‌زاده دلیر، کریم، (1383)، برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، سمت ، پاپلی یزدی، محمدحسین، (1381)، نظریه‌های توسعه روستایی، سمت ، آسایش، حسین، (1381)، برنامه‌ریزی روستایی در ایران، پیام نور ، آسایش، حسین، (1381)، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، پیام نور


تکنیک ها و روش های برنامه ریزی روستایی

تصمیم گیری کاربردی رویکردMADM، دکتر عادل آذر نشر نگاه - پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی با استفاده از نرم افزار spss. دکتر خلیل کلانتری - تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک نرم افزار spss22 ابراهیم فربد و همکاران - مدل های کمی در برنامه ریزی منطقه ای، شهری و روستایی، دکتر خلیل کلانتری - راهنمای جامع مدل های کاربردی GIS در برنامه ریزی های شهری، روستایی و محیطی، فاضل نیا و حکیم دوست و بلیانی، دانشگاه زابل انتشارات آزاد پیما - تکنیک ها و برنامه ریزی توریسم، جعفر کریمی و محمدرضا محبوب فر ، انتشارات ارکان دانش - کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا، دکتر مهدی پورطاهری، انتشارات سمت - کاربرد مدل ها و فنون تصمیم گیری در جغرافیا (با تأکید بر برنامه ریزی روستایی، شهری و گردشگری) نویسنده: علی حاجی نژاد - احدالله فتاحی - ابوذر پایدار، نام ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

 

برای دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی می توانید از منابع ذکر شده در جدول زیر استفاده کنید :
 

مجموعه دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی

دروس استعداد تحصیلی

دروس زبان انگلیسی

استعداد تحصیلی ، نویسندگان : هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ

کتاب های تخصصی انتشارات سمت ، 1100 لغت ضروری

 


  • منابع آزمون علوم انسانی منابع آزمون علوم انسانی

97

98

آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

آزمون های مرحله ای دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی ازمون جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی تحصیلی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

بسته های آموزشی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

خلاصه مباحث جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتری ازاد 97 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتری ازاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتری سراسری 96 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتری سراسری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

رتبه یک دکتری

سرفصل دروس دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

سنجش تکمیلی

سنجش دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

سوالات دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 97

منابع دکتری باستان شناسی 98

منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

کارافرینی تحصیلی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

کارنامه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

گرایش های دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی