منابع آزمون دکتری علوم انسانی

منابع آزمون دکتری علوم انسانی, منابع دکتری علوم انسانی, منابع آزمون دکترا علوم انسانی, منابع دکتری علوم انسانی, منابع ازمون دکتری علوم انسانی, منابع ازمون دکترا علوم انسانی, منابع کنکور دکتری علوم انسانی, منابع کنکور دکتری علوم انسانی

منابع آزمون دکتری علوم انسانی

منابع آزمون دکتری علوم انسانی, منابع دکتری علوم انسانی, منابع آزمون دکترا علوم انسانی, منابع دکتری علوم انسانی, منابع ازمون دکتری علوم انسانی, منابع ازمون دکترا علوم انسانی, منابع کنکور دکتری علوم انسانی, منابع کنکور دکتری علوم انسانی


کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

منابع آزمون کارشناسی دکتری علوم انسانی, منابع کارشناسی دکتری علوم انسانی, منابع آزمون دکترا علوم انسانی, منابع دکتری علوم انسانی, منابع ازمون دکتری علوم انسانی, منابع ازمون دکترا علوم انسانی, منابع کنکور دکتری علوم انسانی, منابع کنکور دکتری علوم انسانی

طبقه بندی موضوعی

منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سه شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۲۹ ب.ظ

 

منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا - جغرافیای شهری (مبانی و ایران)) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه ها و دیدگاه های توسعه شهری - تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی شهری)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی

رشته

گرایش

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

-

علوم جغرافیایی (تمامی رشته ها)، شهرسازی و طراحی شهری، برنامه ریزی توسعه منطقه ای

 

زبان انگلیسی:

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات سنجش امیرکبیر

 

استعداد تحصیلی:

1- استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات سنجش امیرکبیر

 

بسته های آموزشی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:

روش تحقیق در جغرافیا:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

 

2- حافظ نیا، محمدرضا، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران؛ انتشارات سمت، 1389.

 

3- نعمت‌زاده، شهین، کتاب‌شناسی توصیفی روش تحقیق، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، تهران: 1366.

 

4- ایان‌های: احمدپور، احمد، محمد اسکندری، روش‌های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی، انتشارات سمت.

 

5- جیمز ام لیندسی: رضوانی، محمدرضا، روش‌های تحقیق در جغرافیای انسانی.

 

6- پوراحمد، اسکندری، روش‌های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی، انتشارات سمت.

 

گرایش های دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

جغرافیای شهری:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

 

2ـ شیعه، اسماعیل، جزوه مفاهیمی از برنامه‌ریزی مجتمع های زیستی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

 

3ـ مک لالین، جی .برایان (1385)، برنامه ریزی شهری و منطقه ای رویکرد سیستمی (ترجمه دکتر فرح حبیب)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی و تلخیصی از جزوه خانم نفیسه مرصوصی.

 

4ـ راپاپورت، امس (1366)، منشاء فرهنگی مجتمع‌های زیستی (ترجمه راضیه رضازاده)، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران.

 

5ـ ف.م، حسین‌اف (1382)، برنامه ریزی و ساخت شهرهای کوچک (ترجمه دکتر غلامرضا خسرویان)، تبریز انتشارات فروزش.

 

مشاوره و برنامه ریزی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد:

نظریه ها و دیدگاه های توسعه شهری:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

 

2- کوهن، گوئل؛ شاخص شناسی در توسعه پایدار، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

 

3- قرخلو، مهدی؛ حسینی، سید هادی؛ شاخص های توسعه پایدار شهری. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای

 

4- ویلر، اس. ام؛ بیتلی، تی. نوشتارهایی درباره توسعه پایدار شهری. ترجمه کیانوش ذاکر حقیقتی، تهران؛ انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی

 

5- لقایی، حسنعلی؛ تیتکانلو، حمیده؛ مقدمه ای بر مفهوم توسعه شهری پایدار و نقش برنامه ریزی شهری. نشریه هنرهای زیبا

 

6- هیلدربراند، فری، طر احی شهری، به سوی یک شکل پایدارتر شهر، ترجمه حسین بحرینی، تهران، انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری

 

7- ساوج، مایک و آلن وارد جامعه شناسی شهری، ترجمه ابوالقاسم پوررضا، تهران: انتشارات سمت.

 

8- رهنمائی، محمد تقی و فاطمه شاه حسینی، فرآیند برنامه ریزی شهری ایران، سمت.

غمامی، مجید، بررسی و نقد اجمالی طرحهای جامع شهری، آبادی،سال دوم

 

9- بهزاد فر ، مصطفی ؛ ضرورت و موانع ایجاد شهر هوشمند در ایران ، نشریه هنرهای زیبا

 

10- مهدی زاده ، جواد برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرب ) تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران (انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی چاپ دوم

 

11- زاهدی، محمد جواد توسعه و نابرابری، تهران، انتشارات مازیار، چاپ سوم.

 

12- صالح ، اسماعیل توسعه پایدار شهری دانش نامه مدیریت شهری و روستایی ، چاپ اول ، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.

 

تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی شهری:

1ـ کتاب سنجش امیرکبیر

 

2- کتاب مدل های کمی در شهرسازی، مهندس خلیل گودرزی سروش مهندس امیر اکبری مهام

 

3- لی، کولین، مدل ها در برنامه ریزی شهری، مقدمه ای بر کاربرد مدل های کمی در برنامه ریزی، ترجمه مصطفی عباس زادگان، انتشارات دانشگاه علم صنعت، تهران،1366

 

4- فنون پیش بینی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای مترجم : فاطمه تقی زاده

 

5- مدل های کاربردی در تحلیل مسائل شهری و منطقه ای، نوربرت اپنهایم، ترجمه دکتر منوچهر طبیبیان.

 

6- مدل های کمی در برنامه ریزی (منطقه ای، شهری و روستایی خلیل کلانتری)

 

7- کتاب کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه‌ریزی شهری از میرنجف موسوی؛ حسن حکمت نیا

 

8- کتاب مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری ، نوشته کرامت اله زیاری

 

9- درآمدی بر اقتصاد شهری، یعقوب زنگنه، (1389)، تهران: انتشارات آذرخش

 

10- مدل های کمی در شهرسازی، مهندس خلیل گودرزی سروش، مهندس امیر اکبری مهام، بخش هنر و معماری گروه علمی مهندسی شهرسازی، دانشگاه پیام نور

 

11- کاربرد روشهای تصمیم گیری چندشاخصه در جغرافیا، دکتر مهدی پور طاهری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) (خرداد، 1394)

 

12- کاربرد مدل ها و فنون تصمیم گیری در جغرافیا (با تأکید بر برنامه ریزی روستایی، شهری و گردشگری) نویسنده: علی حاجی نژاد - احدالله فتاحی - ابوذر پایدار، نام ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

 

13- راهنمای جامع مدل های کاربردی GIS در برنامه ریزی های شهری، روستایی و محیطی، فاضل نیا و حکیم دوست و بلیانی، دانشگاه زابل انتشارات آزاد پیما

 

14- تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک نرم افزار SPSS22 ابراهیم فربد و همکاران.

 

15- پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی با استفاده از نرم افزار SPSS دکتر خلیل کلانتری

 

16- تصمیم گیری کاربردی رویکرد MADM، دکتر عادل اذر نشر نگاه

 

 


  • منابع آزمون علوم انسانی منابع آزمون علوم انسانی

ثبت نام دکتری

ثبت نام دکتری ازاد

ثبت نام دکتری سراسری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری 97

جغرافیا و برنامه ریزی شهری 98

جغرافیا و برنامه ریزی شهری سنجش امیرکبیر

دکتری

دکتری سراسری

دکتری سراسری 97 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتری سراسری97

رشته های دکتری

زمان ثبت نام دکتری ازاد

زمان دکتری سراسری

زمان نحوه ثبت نام دکتری ازاد

زمان نحوه ثبت نام دکتری سراسری

زمان چگونگی ثبت نام دکتری سراسری

زمان چگونگی دکتری ازاد

سوالات کنکور دکتری

ضرایب دروس کنکور دکتری

منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

منابع دکتری

منابع دکتری 97

منابع دکتری ازاد

منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

منابع دکتری رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری

منابع دکتری سراسری

نحوه ثبت نام دکتری

نحوه ثبت نام دکتری 97 ازاد

نحوه ثبت نام دکتری ازاد 98

چگونگی ثبت نام ازمون دکتری 97

گرایش های دکتری

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی