منابع آزمون دکتری علوم انسانی

منابع آزمون دکتری علوم انسانی, منابع دکتری علوم انسانی, منابع آزمون دکترا علوم انسانی, منابع دکتری علوم انسانی, منابع ازمون دکتری علوم انسانی, منابع ازمون دکترا علوم انسانی, منابع کنکور دکتری علوم انسانی, منابع کنکور دکتری علوم انسانی

منابع آزمون دکتری علوم انسانی

منابع آزمون دکتری علوم انسانی, منابع دکتری علوم انسانی, منابع آزمون دکترا علوم انسانی, منابع دکتری علوم انسانی, منابع ازمون دکتری علوم انسانی, منابع ازمون دکترا علوم انسانی, منابع کنکور دکتری علوم انسانی, منابع کنکور دکتری علوم انسانی


کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

منابع آزمون کارشناسی دکتری علوم انسانی, منابع کارشناسی دکتری علوم انسانی, منابع آزمون دکترا علوم انسانی, منابع دکتری علوم انسانی, منابع ازمون دکتری علوم انسانی, منابع ازمون دکترا علوم انسانی, منابع کنکور دکتری علوم انسانی, منابع کنکور دکتری علوم انسانی

طبقه بندی موضوعی

منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۴۹ ب.ظ

عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (کلیات ادبی (تاریخ ادبیات - دستور - عروض و قافیه - نقد و نظریه های ادبی معاصر) - متون نظم و نثر - زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (متون نظم - متون نثر - بلاغت)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی

رشته 

گرایش

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند

زبان و ادبیات فارسی

-

زبان و ادبیات فارسی (تمامی گرایش ها)، آموزش زبان فارسی، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

ادبیات حماسی (1

ادبیات عرفانی (2

ادبیات غنایی (3

آموزش زبان فارسی (4

 


منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 

(مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 97)

 

زبان انگلیسی

1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات سنحش امیرکبیر

استعداد تحصیلی

1- استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات سنحش امیرکبیر

مجموعه دروس در سطح کارشناسی:
کلیات ادبی

1ـ کتاب سنحش امیرکبیر

- 2دستور زبان فارسی 2، تألیف دکتر حسن انوری، دکتر حسن احمدی گیوی

-3 تاریخ ادبیات ایران، دکتر صفا با تلخیص محمد ترابی، از صبا تا نیما یحیی آرین پور

 - 4نگاهی تازه به بدیع، دکتر سیروس شمیسا

 -5 بیان و معانی، دکتر سیروس شمیسا معانی و بیان دکتر جلیل تجلیل

 -6بیان و معانی، دکتر سیروس شمیسا

 -7آشنایی با عروض و قافیه، دکتر سیروس شمیسا

8ـ عروض فاسی عباس ماهیار

 -9سبک شناسی نظم و سبک شناسی نثر، دکتر سیروس شمیسا

 -10نگارش و ویرایش، سمیعی گیلانی

11ـ جویبار لحظه ها از محمد جعفر یاحقی

12ـ از صبا تا نیما

متون نظم و نثر

1ـ کتاب سنحش امیرکبیر

مشاوره و برنامه ریزی منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی

نظم فارسی

1ـ شاهنامه (جلد 1) چاپ مسکو یا چاپ ژول مول، شاهنامه فردوسی جلد اول با شرح و توضیح جوینی، بهین نامه باستان از دکتر جعفر یاحقی، غمنامه رستم و سهراب و رزم نامه رستم و اسفندیار مثنوی (دفتر اول) به تصحیح نیکلسن، با استفاده از توضیحات دکتر شعار انوری و یا توضیحات دکتر منصور رستگار فسایی

2ـ مخزن‌الاسرار نظامی با شرح مجتبی مینوی، بوستان سعدی، با شرح و توضیح دکتر خزائلی. بوستان سعدی با تصحیح و شرح یوسفی. غزلیات حافظ، شرح دکتر خطیب رهبر، حافظ نامه بهاء‌الدین خرمشاهی، ذهن و زبان حافظ از خرمشاهی

3ـ حدیقه و دیوان سنایی شرح مدرس رضوی. آب آتش فروش شرح دکتر اشرف‌زاده.
منطق‌الطیر عطار (چاپ دکتر مشکور، دکتر گوهرین)، گزیده منطق‌الطیر و شیخ صنعان هر دو شاهکارهای ادب فارسی.
مثنوی، دفتر اول؛ شرح مثنوی شریف از مرحوم فروزانفر و ادامه آن از دکتر سید جعفر شهیدی، احادیث مثنوی «فروزانفر» و شرح مثنوی کریم زمانی جلد اول و دوم.
قصاید خاقانی، گزیده خاقانی از دکتر ضیاء‌الدین سجادی، «شرح مشکلات اشعار خاقانی» از میرجلال الدین کزازی، بزم دیرینه عروس از ذکتر معصومه معدن‌کن. کتاب برگزیده متون مصنوع و مزین فارسی اثر دکتر اسماعیل حاکمی، مقدمه کتاب و نمونه‌های منتخب از کلیله و دمنه، مفلس کیمیافروش دکتر شفیعی کدکنی
از فرهنگ عبارت‌های متون مصنوع اثر دکتر مدبری، برای رفع دشواری‌ها و مشکلات فنی و مصنوع استفاده شود. از فرهنگ فارسی اثر مرحوم دکتر محمد معین به ویژه بخش دوم، نیمه دوم ج 4 برای معانی ترکیبات عربی مستعمل در متون فارسی استفاده شود. 4ـ قابوس نامه گزیده دکتر یوسفی 5ـ سیاست نامه دکتر شعار گلستان به کوشش دکتر غلامحسین یوسفی و همچنین خطیب رهبر، با تأکید بر اشعار عربی، آیات و امثال

4ـ سی قصیده ناصر خسرو، دکتر محقق

5ـ قصاید و غزلیات سعدی، دکتر خطیب رهبر

 

بسته های آموزشی دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

نثر فارسی

1ـ تاریخ بیهقی با شرح خطیب رهبر، گلستان سعدی تصحیح و شرح یوسفی ـ کلیله و دمنه با شرح مجتبی مینوی، چهار مقاله نظامی عروضی با شرح معین. مرزبان نامه با شرح خطیب رهبر. تاریخ جهانگشا از حبیب الله عباسی و ایرج مهرکی.
ـ مرصادالعباد با شرح ریاحی ؛ گزینه تاریخ بیهقی " دبیر سیاقی، نرگس رولن پور، خطیب رهبر"

2ـ کلیله و دمنه؛ تمام متن با استفاده از توضیحات مجتبی مینوی، با تأکید بر ترجمه اشعار عربی، آیات، احادیث و امثال و دقت و در تجزیه و ترکیب و اعراب گذاری، چهار مقاله به تصحیح دکتر محمد معین (مقدمه، باب شاعری)

3ـ مرزبان نامه، به ویژه باب چهارم، جهانگشای جوینی، جلد اول با استفاده از گزیده دکتر شعار، گزیده دکتر یداله شکری از مجموعه شاهکارهای ادب فارسی، گزیده دکتر خطیب رهبر با استفاده از شرح مشکلات جهانگشا از دکتر خاتمی، با تأکید بر لغات مفعولی و دقت در عبارات عربی

 

سرفصل دروس دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

زبان عربی

1- کتاب سنحش امیرکبیر

2- مجانی‌الحدیثه (لویس عوض)

3ـ نهج‌البلاغه

4ـ مبادی العربیه جلد 4 (رشید شرتونی)

5ـ قرآن کریم (جز سی‌ام(

6ـ جواهرالادب، ‌سید هاشمی

7ـ شرح معلقات سبع از انزابی نژاد

8 و 9: صرف برای دانشجو و نحو برای دانشجو از رادمنش

مجموعه دروس در سطح کارشناسی ارشد
متون نظم متون نثر بلاغت

1ـ کتاب سنحش امیرکبیر شریف

2ـ شمیسا، سیروس (1393)، نگاهی تازه به بدیع، انتشارات میترا.

3ـ شمیسا، سیروس (193)، بیان و معانی، انتشارات میترا.

4ـ نصرالله منشی، ابوالمعالی (1345)، کلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینوی تهرانی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

5ـ عطا ملک جوینی، تاریخ جهانگشا (3 جلد)، به اهتمام محمدبن عبدالوهاب قزوینی، تهران: مطبوعاتی نصر و صدر، افست از چاپ 1911 (چاپ لندن(.

6ـ سعدی شیرازی (1346)، گلستان، به تصحیح عبدالعظیم قریب، تهران.

7ـ خواجه ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی، تاریخ بیهقی (دوره سه جلدی)، به کوشش خلیل خطیب رهبر، ویرایش اول، چاپ دوازدهم، نشر مهتاب، 1387.

8ـ فردوسی طوسی (1363، رزمنامه رستم و اسفندیار، به کوشش جعفر شعار و حسن انوری.

9ـ جلال‌الدین، محمد مولوی (1317)، مثنوی، به تصحیح دکتر محمد استعلامی، انتشارات سخن.

10ـ نقد و شرح قصاید خاقانی، براساس تقریرات استاد بدیع‌الزمان فروزانفر در دو جلد، انتشارات زوار.

11ـ سعدی شیرازی (1309)، بوستان، به تصحیح غلامحسین یوسفی، انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی، تهران.

زمان نحوه ثبت نام دکتری  زبان و ادبیات فارسی


نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی